Dějiny výpočetní techniky


Témata přednášek

1) Výpočetní pomůcky a mechanické kalkulátory PDF

2) Počítání s logaritmy PDF

3) Mechanické počítače a děrnoštítkové stroje PDF

4) Elektromechanické a elektronické počítače PDF

5) Analogové počítače, komunikační technologie

6) Historie počítačových periférií a pamětí PDF

7) Programovacích jazyky

8) Operační systémy a uživatelská rozhraní PDF

9) Domácí a osobní počítače PDF

10) Historie Internetu, vývoj hypertextu PDF


Referáty studentů


Náplň cvičení

1) Počítání na sčotu

2) Násobení pomocí Napierových kostek a na prstech

3) Logartitmické tabulky

4) Logartitmické pravítko

5) Okrajově děrované karty

6) Substutuční šifry

7) Transpoziční šifry

8) Polyalfabetické substituce

9) Bigramové substituce a zlomkové systémy

10) Jak počítá počítač - binární aritmetika


Požadavky k zápočtu a zkoušce